Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

113 khóa học tại Troy University

usa

1210

48

Associate of Science in Computer Science

9 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$15,600.00 (390,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science in General Education

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$15,600.00 (390,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$15,600.00 (390,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.S. in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.S./B.A. in Communication Arts - Theatre

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Resource and Technology Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$15,600.00 (390,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Music

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Spanish

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Art Studio with Concentrations in 2D, 3D, Photo

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Dance

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Applied Computer Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2022

US$15,600.00 (390,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Applied Health Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

1 June 2022

US$18,624.00 (465,600,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Troy University

Một cộng đồng toàn cầu cung cấp nhiều chương trình đào tạo cấp với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.

  • Trên 1.000 sinh viên từ hơn 70 quốc gia đang theo học
  • Cơ sở đào tạo khóa học hè ESL được công nhận
  • Học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Cuộc sống sinh viên sôi động với nhiều sự kiện và hoạt động

Tư vấn du học