8 khóa học bậc đại học tại INTO University of East Anglia

null

33

Khóa học tiếng Anh

International Foundation in Business, Economics, Society and Culture

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,995.00 (599,068,112 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities and Law

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,995.00 (599,068,112 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,995.00 (599,068,112 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,995.00 (599,068,112 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Physical Sciences and Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,995.00 (599,068,112 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in International Development with Media

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Psychology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Business Management and Economics

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£20,995.00 (629,029,007 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế sẽ là một phần của cộng đồng thân thiện với hơn 3.500 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia.

  • Tọa lạc tại UEA, Norwich, miền Đông nước Anh
  • Khu học xá là một đô thị thu nhỏ trong khu công viên tươi đẹp
  • Xếp hạng 15 tại Anh và 200 trên thế giới
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng giá trị lớn