COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại INTO University of East Anglia

uk

24

Khóa học tiếng Anh

International Foundation in Business, Economics, Society and Culture

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£19,995.00 (600,473,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities and Law

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£19,995.00 (600,473,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£19,995.00 (600,473,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Pharmacy, Health and Life Sciences

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£19,995.00 (600,473,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Graduate Diploma in Business, Economics and Social Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Year One in Business Management and Economics

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£20,995.00 (630,504,169 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in International Development with Media

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Psychology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Physical Sciences and Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020

£19,995.00 (600,473,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế sẽ là một phần của cộng đồng thân thiện với hơn 3.500 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia.

  • Tọa lạc tại UEA, Norwich, miền Đông nước Anh
  • Khu học xá là một đô thị thu nhỏ trong khu công viên tươi đẹp
  • Xếp hạng 15 tại Anh và 200 trên thế giới
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng giá trị lớn