2 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại INTO University of East Anglia

uk

36

Khóa học tiếng Anh

International Foundation in Physical Sciences and Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

£19,995.00 (617,230,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Mathematics and Actuarial Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

£19,995.00 (617,230,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế sẽ là một phần của cộng đồng thân thiện với hơn 3.500 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia.

  • Tọa lạc tại UEA, Norwich, miền Đông nước Anh
  • Khu học xá là một đô thị thu nhỏ trong khu công viên tươi đẹp
  • Xếp hạng 15 tại Anh và 200 trên thế giới
  • Cung cấp nhiều chương trình học bổng giá trị lớn