1 khóa học Personal Trainer Training tại Alamo Colleges District

usa

1599

25

Khóa học tiếng Anh

Associate of Applied Science in Personal Fitness Trainer

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$6,542.00 (151,830,007 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học khu Cao đẳng Alamo là hệ thống gồm năm trường cao đẳng tại khu vực Greater San Antonio với sứ mệnh giúp sinh viên tạo dựng tương lai.

  • Hệ thống nhiều trường cao đẳng tại San Antonio, Texas.
  • Cộng đồng sinh viên đa dạng.
  • Nhiều cơ sở trên khắp thành phố.
  • Hơn 300 chương trình đào tạo hệ hai năm.