1 khóa học Personal Trainer Training tại Alamo Colleges District

usa

950

10

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate of Applied Science in Personal Fitness Trainer

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 CREDIT HOURS. DUE TO THE COVID-19 SITUATION, CLASSES AND COLLEGE SERVICES OFFERED REMOTELY FOR ALL OF SUMMER TERMS AND THE ACADEMIC CALENDARS ARE SUBJECT TO CHANGE. CAMPUSES ARE CLOSED.

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 19 Tháng Một 2021

US$6,542.00 (151,610,850 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH