13 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Stanley College

australia

48

1

Khóa học tiếng Anh

BSB50215 Diploma of Business

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 WEEKS (INCLUDING 12 WEEKS OF HOLIDAYS). STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

A$8,600.00 (145,844,826 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSB51918 Diploma of Leadership and Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 78 WEEKS (INCLUDING 18 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSB60215 Advanced Diploma of Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 WEEKS (INCLUDING 12 WEEKS OF HOLIDAYS). STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

A$8,600.00 (145,844,826 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 78 WEEKS (INCLUDING 18 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 104 WEEKS (INCLUDING 24 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 WEEKS (INCLUDING 12 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

A$8,200.00 (139,061,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 26 WEEKS (INCLUDING 6 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 WEEKS (INCLUDING 12 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 23 Tháng Mười Một 2020, 4 Tháng Một 2021, 1 Tháng Hai 2021, 22 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Tư 2021, 24 Tháng Năm 2021, 26 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 1 Tháng Mười Một 2021

A$9,600.00 (162,803,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PSP50916 Diploma of Interpreting (LOTE-ENGLISH)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 26 WEEKS (INCLUDING 6 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Mười 2020, 23 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

SIT50416 Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery Pathway)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 26 WEEKS (INCLUDING 6 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

SIT50416 Diploma of Hospitality Management (Food and Beverage Pathway)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 36 WEEKS (ADVANCED STANDING PATHWAY);52 WEEKS (DIRECT ENTRY COURSE); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

SIT60316 Advanced Diploma of Hospitality Management (Commercial Cookery)

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 WEEKS (INCLUDING 12 WEEKS OF HOLIDAYS); STANLEY COLLEGE IS MOVING TO ONLINE DELIVERY FOR ALL COURSES OVER THE NEXT COUPLE OF WEEKS.

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Mười 2020, 4 Tháng Một 2021, 15 Tháng Ba 2021, 24 Tháng Năm 2021, 2 Tháng Tám 2021, 4 Tháng Mười 2021

A$9,600.00 (162,803,527 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Stanley College được xếp hạng là một trong các tổ chức giáo dục độc lập lớn nhất và được trao tặng nhiều giải thưởng nhất tại Úc.

  • Ngôi nhà chung của hơn 1300 sinh viên quốc tế đến từ hơn 45 qu
  • Học phí vừa phải
  • Có trụ sở tại Perth, Tây Úc
  • Hệ thống văn bằng được công nhận trên toàn cầu