4 khóa học tại City & Guilds of London Art School

uk

5

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

MA Art & Material Histories

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA Conservation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA Fine Art

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,500.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

PgDip/MA Carving

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH