18 khóa học tại ESCP Business School

uk

124

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor in Management (BSc)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Chín 2022

€20,700.00 (517,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Management BSc

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

€20,700.00 (517,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master in Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€21,850.00 (546,250,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MBA in International Management

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MS in Finance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€25,350.00 (633,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MS in International Business Law and Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

MS in International Wealth Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

MS in Pharmaceutical and Biotechnology Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Digital Transformation Management & Leadership

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Energy Management

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Hospitality & Tourism Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH