16 khóa học tại Guildhall School of Music & Drama

uk

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Artist Diploma

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,200.00 (506,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Acting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Production Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Music Honours degree

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctoral Research: MPhil/DMus/PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,120.00 (470,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctoral Research: MPhil/DMus/PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,120.00 (470,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctoral Research: MPhil/DMus/PhD

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,120.00 (470,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Guildhall Artist Masters in Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,200.00 (506,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Guildhall Artist Masters in Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,200.00 (506,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA Collaborative Theatre Production & Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,800.00 (760,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MA in Music Therapy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

MA in Opera Making & Writing

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£22,800.00 (760,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH