COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

205 khóa học tại University of the Arts London

uk

496

4

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

3D Effects for Performance and Fashion BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£22,920.00 (764,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting and Performance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advertising BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Bespoke Tailoring BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£22,920.00 (764,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ceramic Design BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Contemporary Media Cultures BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Contemporary Theatre and Performance BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Cordwainers Fashion Bags and Accessories (Product Design and Innovation) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£22,920.00 (764,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Cordwainers Footwear: Product Design and Innovation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£22,920.00 (764,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Cosmetic Science MSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£22,920.00 (764,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH