29 khóa học tại Arden University

uk

4

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Business and Computing with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Criminology and Law with Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Data Analytics and Human Resource Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Data Analytics and Information Systems Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - The course length is 1.5 to 5 years.

Xem chi tiết

Trực tuyến

Data Analytics and IT Security Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Data Analytics and Project Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Digital Business Transformation MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Digital Supply Chain Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Engineering Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Enterprise Architecture Management MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Human Resource Management MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Innovation Enterprise & Circular Economy MBA

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH