145 khóa học tại The University of Law

uk

197

2

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Accelerated BSc (Hons) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£16,875.00 (562,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Finance with Foundation & Placement Years BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Finance with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Finance with Placement Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

£1.00 (33,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management (Marketing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management (Marketing) with Foundation Year

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management with Foundation year

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€12,000.00 (300,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management with Law with Foundation Year

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Criminology and Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (471,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học