COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

86 khóa học tại The University of Law

uk

207

5

Accelerated BSc (Hons) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£16,875.00 (546,521,538 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022

£1.00 (32,386 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management (Marketing)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

€12,000.00 (333,195,004 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management (Marketing) with Foundation Year

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (333,195,004 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management with Foundation year

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

€12,000.00 (333,195,004 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Business Management with Law with Foundation Year

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,150.00 (458,268,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Criminology and Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,150.00 (458,268,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Politics and International Relations

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (458,268,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Politics and International Relations with Foundation Year

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£14,150.00 (458,268,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bar Practice Course (BPC)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BSc (Hons) Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£14,150.00 (458,268,430 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Law

Tại ULaw, thế hệ những luật sư và nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai sẽ được học tập thông qua mô hình giáo dục thực tế, hiện đại và chuyên nghiệp.

  • 17 cơ sở ở Anh, Hồng Kông, Đức và trực tuyến
  • Hợp tác với 90 trong top 100 công ty luật hàng đầu của VQ Anh
  • Đa lĩnh vực gồm kinh doanh, tội phạm học, luật và chính sách
  • Sinh viên đến từ hơn 120 nước khác nhau