39 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Gloucestershire

uk

1864

26

Khóa học tiếng Anh

Animation (with Foundation) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,680.00 (442,344,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation BA (Hons)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art MA by Research / MRES / PhD

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,200.00 (397,748,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Dance BA (Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design MA by Research / MRES / PhD

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,200.00 (397,748,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctorate in Design (DDes)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£6,600.00 (198,874,283 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama (MA by Research / MRes / PhD)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,200.00 (397,748,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and Performance Practice (Level 6) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and Performance Practice BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion and Textiles Design FdA

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fashion Design BA (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,500.00 (406,788,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fine Art (with Foundation) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,680.00 (442,344,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với vị trí trải dài trên 3 khu học xá, Đại học Gloucestershire sẽ mang đến bạn cơ hội khám phá những cảnh sắc tươi đẹp nhất Vương quốc Anh.

  • Top 10 VQ Anh về hỗ trợ sinh viên (Whatuni Awards 2017)
  • 50 câu lạc bộ và hội nhóm sinh viên
  • 94% SV tìm được việc làm trong vòng 6 tháng (DLHE 2015/16)
  • Giải Bạc tại Khung Đào tạo Xuất sắc (TEF 2017)