352 khóa học tại University of Gloucestershire

uk

1029

17

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Business Management (with placement) BA (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Business Management BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Masters Stage) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Ba, Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (with Foundation) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (with placement) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Clinical Practice MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Professional Practice MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Restorative Practitioner PgCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£4,900.00 (163,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Allied Health Professions PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2022

£10,000.00 (333,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animal Biology (with placement) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Biology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£15,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Gloucestershire

Sinh viên Đại học Gloucestershire có thể lựa chọn từ hơn 100 khóa học, với một nền giáo dục chất lượng cao, được thúc đẩy bởi các nghiên cứu hàng đầu.

  • Loạt chương trình đào tạo xuất sắc để lựa chọn
  • Một cộng đồng sinh viên đa dạng đến từ hơn 60 quốc gia
  • 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng sáu tháng
  • Cuộc sống học xá sôi động với nhiều cơ hội giao lưu xã hội

Tư vấn du học