1 khóa học Lập Kế Hoạch Tài Chính tại Southern Arkansas University, Magnolia

usa

200

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Business Administration (BBA) in Financial Planning

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$13,600.00 (316,410,800 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH