COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại INTO Newcastle University

uk

70

1

International Foundation in Architecture

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£24,995.00 (754,668,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Biomedicine, Biology and Pharmacy

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£24,995.00 (754,668,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Business and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£23,995.00 (724,476,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£23,995.00 (724,476,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Science, Computing, Engineering and Mathematics

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£24,995.00 (754,668,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Graduate Diploma in Architecture and Landscape Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021, 24 Tháng Sáu 2021

£24,995.00 (754,668,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Architecture

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£24,995.00 (754,668,941 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Sáu 2021

£23,995.00 (724,476,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business and Humanities

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2021, 24 Tháng Sáu 2021

£23,995.00 (724,476,145 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại INTO Newcastle University, sinh viên quốc tế có thể tìm thấy các khóa học dự bị cho phép chuyển tiếp vào chương trình đại học.

  • Học xá tọa lạc tại trung tâm thành phố Newcastle sôi động
  • Nằm trong top 150 các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Đặc biệt uy tín trong mắt các nhà tuyển dụng
  • Nhiều cơ hội học bổng giúp chi trả học phí