14 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại The College, Swansea University

uk

308

5

First Year Degree in Criminology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

First Year Degree in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

First Year Degree in Media and Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

First Year Degree in Politics and International Relations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

First Year Degree in Society and Wellbeing

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Pathway: Children and Young People Pre-Master's Degree

5 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Pathway: Languages, Politics and Culture Pre-Master's Degree

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Pathway: Public Health and Management Pre-Masters Degree

7 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation in Business Management and Economics

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation in Criminology

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation in Languages and Translation

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation in Media and Communication

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Cao Đẳng, Đại học Swansea giúp sinh viên tiếp cận các chương trình Đại học và sau Đại học.

  • Một trong những trường Đại học uy tín nhất tại Anh Quốc
  • Mô hình sĩ số lớp nhỏ giúp sinh viên phát triển
  • Đại học nghiên cứu hàng đầu cung cấp các khóa học chất lượng
  • Đại học Swansea là một trong những nơi an toàn nhất xứ Wales