3 khóa học Khoa học Máy tính tại The College, Swansea University

uk

308

5

First Year Degree in Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Pathway: Computer Science Pre-Master's Degree

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University Foundation in Computer Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Cao Đẳng, Đại học Swansea giúp sinh viên tiếp cận các chương trình Đại học và sau Đại học.

  • Một trong những trường Đại học uy tín nhất tại Anh Quốc
  • Mô hình sĩ số lớp nhỏ giúp sinh viên phát triển
  • Đại học nghiên cứu hàng đầu cung cấp các khóa học chất lượng
  • Đại học Swansea là một trong những nơi an toàn nhất xứ Wales