88 khóa học tại Shoreline Community College

usa

1328

20

Khóa học tiếng Anh

Accounting AAAS

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Acting for Stage and Camera Certificate

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 63 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aeronautical, Civil, Industrial, Manufacturing, Materials Science, Mechanical Engineering, Plasti ...

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

American Ethnic Studies Pre-Major

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation/Video for Multimedia AAAS

27 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 115 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology Pre-Major

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History Pre-Major

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Asian Studies Pre-Major

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts and Sciences - Business Technology

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Applied Sciences - Transfer

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 115 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Automotive Service Technician AAAS

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 101 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bioengineering and Chemical Engineering Pre-Major

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022, 27 Tháng Sáu 2022

US$9,903.00 (247,575,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Shoreline Community College

Một trong những trường cao đẳng cộng đồng hàng đầu Hoa Kỳ dành cho sinh viên quốc tế, Shoreline là nơi lý tưởng để đạt được mục tiêu học tập và sự ngh

  • Gần thành phố Seattle và có thiên nhiên tuyệt đẹp
  • Dễ dàng chuyển tiếp đến các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ
  • Học phí và chi phí hợp lý
  • Có các lựa chọn học trực tiếp tại trường và học trực tuyến

Tư vấn du học