1 khóa học Office Manager (Gói Tích Hợp) tại San Joaquin Delta College

usa

160

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Associate in Science in Administrative Office Executive Professional/Office Manager

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 60 UNITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

US$7,420.00 (171,995,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH