10 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Parkland College

usa

758

12

Khóa học tiếng Anh

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Child Development

17 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 - 63 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Customized Career Preparation

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Arts (A.A.) in Early Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Arts (A.A.) in Elementary Education

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts (A.A.) in Secondary Education

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Fine Arts (A.F.A.) in Art Education

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Fine Arts (A.F.A.) in Music Education

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 65 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Science (A.S.) in Secondary Education

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Science (A.S.) in Special Education

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Arts (A.A.) in Special Education

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,300,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại các lớp học quy mô nhỏ, sinh viên sẽ được làm quen với phương pháp giáo dục hiện đại và các khóa học được cá nhân hóa tối đa.

  • Trường cao đẳng cộng đồng/ chuyển tiếp chú trọng thực hành
  • Phương pháp giáo dục hiện đại & giảng viên chất lượng
  • Tiện ích học tập và giải trí vượt trội trên khu học xá
  • Cơ hội du học linh động dành cho sinh viên