11 khóa học Y tế và sức khỏe tại Parkland College

usa

712

11

Khóa học tiếng Anh

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Emergency Medical Services - Paramedic

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Massage Therapy

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Nursing

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 68 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Nursing: LPN Advanced Placement (LPN To ADN Bridge)

18 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 68 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Nursing: Paramedic Advanced Placement (Paramedic to ADN ...

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 68 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Occupational Therapy Assistant

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 71.5 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Radiologic Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 68 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Respiratory Care

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 69 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Surgical Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 65 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts (A.A.) in Psychology

29 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Dental Hygiene

22 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 78.5 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$15,930.00 (370,189,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tại các lớp học quy mô nhỏ, sinh viên sẽ được làm quen với phương pháp giáo dục hiện đại và các khóa học được cá nhân hóa tối đa.

  • Trường cao đẳng cộng đồng/ chuyển tiếp chú trọng thực hành
  • Phương pháp giáo dục hiện đại & giảng viên chất lượng
  • Tiện ích học tập và giải trí vượt trội trên khu học xá
  • Cơ hội du học linh động dành cho sinh viên