COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

75 khóa học tại Parkland College

usa

378

8

Khóa học tiếng Anh

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Accounting Technologies

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 61 - 64 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Agricultural Business: Management

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 62 - 63 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Agricultural Business: Precision AG Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Automotive Collision Repair Technician

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 63 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Automotive Ford Motor ASSET Program

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Automotive Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 71 - 73 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Business Administrative Technology

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Business: Management

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 - 64 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Business: Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 - 61 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Case New Holland Service Technician

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 67 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Child Development

16 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 - 63 SEMESTER CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (A.A.S.) in Communication: Broadcast Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$15,930.00 (367,688,295 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Parkland College

Tại các lớp học quy mô nhỏ, sinh viên sẽ được làm quen với phương pháp giáo dục hiện đại và các khóa học được cá nhân hóa tối đa.

  • Trường cao đẳng cộng đồng/ chuyển tiếp chú trọng thực hành
  • Phương pháp giáo dục hiện đại & giảng viên chất lượng
  • Tiện ích học tập và giải trí vượt trội trên khu học xá
  • Cơ hội du học linh động dành cho sinh viên