1 khóa học Bảo Trì Và Sửa Chữa Máy Tính bậc đại học tại Nassau Community College

usa

139

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

A.A.S. in Computer Repair Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$11,500.00 (266,570,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH