1 khóa học Quảng Bá/ Quan Hệ Công Chúng tại University of Mount Union

usa

37

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

BA in Public Relation

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 56 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$30,460.00 (705,910,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH