6 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại MiraCosta College

usa

522

16

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts Degree in Child and Adolescent Development for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Child Development Associate Teacher

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Child Development Master Teacher

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Child Development Teacher

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Science Degree in Early Childhood Education for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Child Development Site Supervisor

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bắt đầu hành trình học tập tại MiraCosta College với học phí hợp lý, tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học cao, vị trí đắc địa ở Nam California.

  • Lớp học quy mô nhỏ, giảng viên là các giáo sư danh tiếng
  • Tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học UC cao nhất tại hạt San Diego
  • Đội ngũ hỗ trợ sinh viên quốc tế rất tận tình
  • Cơ hội làm việc trong và ngoài trường để sinh viên chọn lựa