9 khóa học Y tế và sức khỏe tại MiraCosta College

usa

514

17

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts Degree in Human Development

19 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Applied Health, Nutrition, a ...

15 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Social and Behavioral Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Licensed Vocational Nursing

19 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Psychology

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Psychology for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Arts Degree in Surgical Technology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 CREDITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Science Degree - Nutrition and Dietetics for Transfer

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM 60 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate in Science Degree in Registered Nursing

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 56 - 62 UNITS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bắt đầu hành trình học tập tại MiraCosta College với học phí hợp lý, tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học cao, vị trí đắc địa ở Nam California.

  • Lớp học quy mô nhỏ, giảng viên là các giáo sư danh tiếng
  • Tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học UC cao nhất tại hạt San Diego
  • Đội ngũ hỗ trợ sinh viên quốc tế rất tận tình
  • Cơ hội làm việc trong và ngoài trường để sinh viên chọn lựa