Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

86 khóa học tại MiraCosta College

usa

646

10

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts Degree in Accounting

15 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Architectural Design

9 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Automotive Technology

13 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Business and Information Worker (BIW)

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Business Productivity Software Applications

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child and Adolescent Development for Transfer

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child Development Associate Teacher

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child Development Master Teacher

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child Development Site Supervisor

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child Development Teacher

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Communication Studies for Transfer

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Computer - Aided Drafting

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - TOTALING NOT FEWER THAN 60 SEMESTER UNITS IN THE MAJOR

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 22 Tháng Tám 2022, 23 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 July 2022, 15 November 2022

US$8,500.00 (212,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường MiraCosta College

Bắt đầu hành trình học tập tại MiraCosta College với học phí hợp lý, tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học cao, vị trí đắc địa ở Nam California.

  • Lớp học quy mô nhỏ, giảng viên là các giáo sư danh tiếng
  • Tỉ lệ chuyển tiếp lên đại học UC cao nhất tại hạt San Diego
  • Đội ngũ hỗ trợ sinh viên quốc tế rất tận tình
  • Cơ hội làm việc trong và ngoài trường để sinh viên chọn lựa

Tư vấn du học