2 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại Kalamazoo Valley Community College

usa

280

6

Associate of Applied Science in Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - : 67.5

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Applied Science in Nursing RN Completion

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - : 45.5

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên có thể tích lũy tín chỉ để chuyển đổi toàn bộ sang một chương trình cao đẳng hoặc đại học hệ 4 năm với một khoản phí tiêu chuẩn.

  • Bằng cấp liên thông, chương trình đào tạo nghề/chuyên môn...
  • Cơ hội chuyển tiếp đến các trường đại học chất lượng cao ở Mỹ
  • Cơ sở tại Michigan khang trang, an toàn và thân thiện
  • Chi phí thấp hơn các chương trình đào tạo 4 năm truyền thống