COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Y tế và sức khỏe tại Green River College

usa

146

1

Khóa học tiếng Anh

Associate in Applied Arts Degree in Medical Office Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 94 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$10,350.00 (238,313,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science Degree for Occupational Therapy Assistant

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 125 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

US$10,350.00 (238,313,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science Degree for Physical Therapist Assistant

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 107 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$10,350.00 (238,313,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science Degree for Practical Nursing

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 105 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$10,350.00 (238,313,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Pre-Nursing - Direct Transfer Agreement/Major Related Program (APreN-DTA/MRP)

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

US$10,350.00 (238,313,925 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Green River College

Green River được xếp hạng 9 về số sinh viên quốc tế ghi danh theo học hệ hai năm tại Hoa Kỳ, và nhà trường đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng

  • Chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu
  • Sinh hoạt phí và học phí thấp
  • Khu học xá an ninh và tươi đẹp