54 khóa học tại Green River College

usa

692

9

Associate in Applied Arts Degree for Administrative Assistant

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Business Applications Specialist

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Business Management

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Legal Administrative Assistant

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 93 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Medical Office Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 94 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Arts in Realtime Transcription

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 150 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science Degree - Transfer in Cybersecurity and Networking

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 92 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science Degree - Transfer in Data Analytics and Software Development

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science Degree - Transfer in Early Childhood Education and Diversity Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science Degree - Transfer in Early Childhood Education Paraeducator

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Applied Science Degree - Transfer in Natural Resources

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 97 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Tư 2022

Hạn nộp đơn

15 February 2022

US$10,545.00 (263,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Green River College

Green River được xếp hạng 9 về số sinh viên quốc tế ghi danh theo học hệ hai năm tại Hoa Kỳ, và nhà trường đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng

  • Chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu
  • Sinh hoạt phí và học phí thấp
  • Khu học xá an ninh và tươi đẹp

Tư vấn du học