Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

166 khóa học tại Embry-Riddle Aeronautical University

usa

389

7

Khóa học tiếng Anh

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Cybersecurity Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Mechanical Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Software Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Systems Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Any Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Unmanned and Autonomous Systems Engin ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Aeronautics

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$11,185.00 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Aviation Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$11,185.00 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Aviation Maintenance

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$11,185.00 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Technical Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$11,185.00 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Aviation Maintenance Science

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science in Engineering Fundamentals

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Tư, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2023

US$11,185.00 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Embry-Riddle Aeronautical University

Vốn dẫn đầu thế giới về hàng không, vũ trụ và STEM, Embry-Riddle Aeronautical University hiện đang đào tạo các nhà lãnh đạo và thám hiểm tương lai.

  • 96 năm di sản hàng không
  • Hơn 100 chương trình đào tạo
  • Hơn 300 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên
  • Hơn 40% là sinh viên quốc tế

Tư vấn du học