COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

140 khóa học tại Embry-Riddle Aeronautical University

usa

376

2

Khóa học tiếng Anh

Accelerated BS in Aeronautics/ MS in Aeronautics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Science in Aeronautics

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

US$10,748.00 (268,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Aviation Business Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

US$10,748.00 (268,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Aviation Maintenance

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

US$10,748.00 (268,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate in Science in Technical Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

US$10,748.00 (268,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science in Aviation Maintenance Science

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 5 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science in Engineering Fundamentals

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 65 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

US$10,748.00 (268,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

B.S. in Homeland Security/M.S. in Cybersecurity Management and Policy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 145 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Homeland Security/M.S. in Human Security and Resilience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 145 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Homeland Security/MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 151 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Human Factors Psychology / MBA - Master of Business Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 147 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.S. in Human Factors Psychology/M.S. in Human Factors

Bằng đại học

Toàn thời gian - 153 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March, June 2022

US$39,216.00 (980,400,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Embry-Riddle Aeronautical University

Vốn dẫn đầu thế giới về hàng không, vũ trụ và STEM, Embry-Riddle Aeronautical University hiện đang đào tạo các nhà lãnh đạo và thám hiểm tương lai.

  • 95 năm di sản hàng không
  • Hơn 100 chương trình đào tạo
  • Hơn 300 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên
  • Hơn 40% là sinh viên quốc tế

Tư vấn du học