COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học bậc đại học tại La Trobe College Australia

null

209

1

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Bioscience

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Business

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Engineering

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Sciences

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Information Technology

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Media and Communication

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - THREE TRIMESTERS (12 MONTHS)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

A$30,200.00 (511,894,914 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies for Business, IT and Humanities

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies for Engineering and Computer Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies for Health and Life Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Psychology

57 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Khởi đầu trực tuyến
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

LTCA cung cấp khóa học dự bị tuyển thẳng vào ĐH La Trobe.

  • Hoàn thành khóa học dự bị đảm bảo theo học khóa cấp bằng
  • Tại 1 trong những thành phố hiện đại, tuyệt nhất thế giới
  • Úc là một quốc gia rộng lớn với nhiều điểm tham quan
  • Được sử dụng toàn bộ các cơ sở vật chất của trường đại học