Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

11 khóa học tại La Trobe College Australia

australia

447

5

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Bioscience

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$35,800.00 (596,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Business

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Engineering

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Three trimesters

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$33,600.00 (560,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Health Sciences

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$32,300.00 (538,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of IT

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$31,500.00 (525,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Media and Communication

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - Three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$31,100.00 (518,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Psychology

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Two or three trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$36,200.00 (603,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies for Business, IT and Humanities

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022

A$24,500.00 (408,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies for Health and Life Sciences

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - Two trimesters

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$23,600.00 (393,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Enabling Program - Business

11 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$13,400.00 (223,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Enabling Program - IT

10 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 13 tuần

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Mười 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$13,400.00 (223,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường La Trobe College Australia

LTCA cung cấp khóa học dự bị tuyển thẳng vào ĐH La Trobe.

  • Hoàn thành khóa học dự bị đảm bảo theo học khóa cấp bằng
  • Tại 1 trong những thành phố hiện đại, tuyệt nhất thế giới
  • Úc là một quốc gia rộng lớn với nhiều điểm tham quan
  • Được sử dụng toàn bộ các cơ sở vật chất của trường đại học

Tư vấn du học