14 khóa học bậc đại học tại Deakin College

null

258

3

Diploma of Business

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$30,480.00 (516,640,959 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Commerce

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$13,500.00 (228,827,196 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Communication

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$13,500.00 (228,827,196 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Design

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$28,400.00 (481,384,621 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Engineering

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$32,480.00 (550,541,284 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Film, Television and Animation

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$29,520.00 (500,368,803 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Health Sciences

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$31,280.00 (530,201,089 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Information Technology

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$13,500.00 (228,827,196 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Science

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$32,560.00 (551,897,298 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation Program - Arts

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$12,200.00 (206,791,985 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation Program - Business

21 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$12,200.00 (206,791,985 đ) một năm

Học bổng
Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation Program - Engineering/IT/Science

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

A$12,200.00 (206,791,985 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong gần 25 năm qua, Deakin College đã tạo cơ hội cho hơn 20.000 sinh viên chuyển tiếp lên học chương trình cấp bằng tại Deakin University.

  • Trường dự bị được khuyến nghị để học lên Deakin University
  • Nhập học vào năm 2 của một số chương trình cử nhân chọn lọc
  • Học tại các học xá của Deakin University
  • Hỗ trợ tập trung, phù hợp cho từng sinh viên