15 khóa học tại Deakin College

australia

629

6

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Foundation Program - Business

42 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD: EIGHT MONTHS; EXTENDED: TWELVE MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Business

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$29,400.00 (462,439,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Commerce

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$29,400.00 (462,439,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Communication

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$26,720.00 (420,285,408 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Construction Management

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$28,600.00 (449,856,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Design

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$27,400.00 (430,981,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Engineering

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$30,320.00 (476,910,687 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Film, Television and Animation

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$28,520.00 (448,598,047 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Health Sciences

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$30,200.00 (475,023,178 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Information Technology

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$27,880.00 (438,531,331 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Science

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - Eight to twelve months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

A$31,440.00 (494,527,441 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Program - Arts

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - STANDARD: EIGHT MONTHS; EXTENDED: TWELVE MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH