1 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Deakin College

australia

275

1

Diploma of Information Technology

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Sáu 2021, 25 Tháng Mười 2021

A$13,500.00 (244,784,776 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong gần 25 năm qua, Deakin College đã tạo cơ hội cho hơn 20.000 sinh viên chuyển tiếp lên học chương trình cấp bằng tại Deakin University.

  • Trường dự bị được khuyến nghị để học lên Deakin University
  • Nhập học vào năm 2 của một số chương trình cử nhân chọn lọc
  • Học tại các học xá của Deakin University
  • Hỗ trợ tập trung, phù hợp cho từng sinh viên