Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

13 khóa học tại Deakin College

australia

880

7

Diploma of Business

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$31,100.00 (518,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Commerce

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$31,100.00 (518,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Communication

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$29,200.00 (486,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Construction Management

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$31,160.00 (519,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Design

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$30,300.00 (505,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$33,660.00 (561,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Film, Television and Animation

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$31,400.00 (523,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Health Sciences

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma of Information Technology

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$30,700.00 (511,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Science

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$34,100.00 (568,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Foundation Program (Extended)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$30,960.00 (516,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Program (Standard)

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Mười 2022

A$26,750.00 (445,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Deakin College

Trong gần 25 năm qua, Deakin College đã tạo cơ hội cho hơn 26.000 sinh viên chuyển tiếp lên học chương trình cấp bằng tại Deakin University.

  • Trường dự bị được khuyến nghị để học lên Deakin University
  • Nhập học vào năm 2 của một số chương trình cử nhân chọn lọc
  • Học tại các học xá của Deakin University
  • Hỗ trợ tập trung, phù hợp cho từng sinh viên

Tư vấn du học