COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Griffith College

australia

196

1

Diploma of Criminology and Criminal Justice

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

A$30,000.00 (531,833,061 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bằng cấp của Griffith College được thiết kế bởi trường đại học, cung cấp toàn bộ tín chỉ nhằm chuyển tiếp lên Griffith University trong năm thứ hai.

  • Dễ dàng chuyển tiếp lên Griffith University
  • Bằng cấp đại học được quốc tế công nhận
  • Quy mô lớp học nhỏ với sự hỗ trợ cho từng cá nhân sinh viên
  • Tốt nghiệp nhanh chóng trong tám tháng cho các khóa học được c