5 khóa học tại The Hotel School

null

1904

95

Bachelor of Business in Hotel Management

428 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$27,600.00 (441,305,273 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Hotel Management

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in International Tourism and Hotel Management

132 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in International Tourism and Hotel Management

114 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$26,400.00 (422,118,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of International Tourism and Hotel Management

260 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$26,400.00 (422,118,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

The Hotel School được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Southern Cross University và Mulpha Australia (một tập đoàn đầu tư khách sạn toàn cầu).

  • Xếp thứ 34 về quản trị nhà hàng-khách sạn
  • Mulpha Australia nhà đầu tư lĩnh vực khách sạn 5 sao toàn cầu
  • 95% sinh viên có việc làm 6 tháng sau khi tốt nghiệp
  • Nước Úc là điểm du lịch được nhiều người yêu thích