10 khóa học tại Carnegie Mellon University Australia (CMU)

australia

54

1

Master of Information Systems Management (Global) - 21 Month Track

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$47,370.00 (833,476,131 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Information Technology (Business Intelligence and Data Analytics) - 21 Month ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$54,136.50 (952,532,838 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Information Technology (Information Technology Management) - 12 Month Track

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$78,840.00 (1,387,191,432 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Information Technology (Information Technology Management) - 21 Month Track

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$54,136.00 (952,524,041 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Information Technology - Information Technology Management (Information Secu ...

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$78,840.00 (1,387,191,432 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Public Policy and Management (Digital Transformation and Analytics Specialis ...

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$78,960.00 (1,389,302,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Public Policy and Management (Global) - 21 Month Track

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$46,540.00 (818,872,263 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Public Policy and Management (Managing Public Private Partnerships Focus)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$78,960.00 (1,389,302,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Public Policy and Management - 21 Month Track

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$93,080.00 (1,637,744,527 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Science in Public Policy and Management 12-Month Track

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021

A$78,960.00 (1,389,302,834 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Carnegie Mellon University Australia (CMU)

Chương trình học chất lượng cao giúp sinh viên tốt nghiệp của CMU Australia nổi bật hơn bạn bè đồng trang lứa.

  • Liên tục nằm trong nhóm các trường đại học tốt nhất thế giới
  • Giảng viên có bề dày thành tích và chất lượng giảng dạy cao
  • Bằng tốt nghiệp do Carnegie Mellon University, Mỹ cấp
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia