4 khóa học bậc đại học tại Trinity College - The University of Melbourne

null

883

40

Foundation Studies - Extended Intake

85 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Studies - Main Intake

135 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Tám 2020

A$33,300.00 (475,289,292 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Studies - Fast Track Intake

88 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 28 Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Studies - Main Plus Intake

106 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 5 tuần

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Bảy 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình Dự bị đại học của trường Cao đẳng Trinity cho phép chuyển tiếp lên Đại học Melbourne, trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Tọa lạc tại Melbourne
  • Cung cấp cơ hội liên thông trực tiếp lên Đại học Melbourne
  • Tư vấn trực tiếp để chọn lựa khóa học liên thông lý tưởng nhất
  • Melbourne được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất thế giới