COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

4 khóa học Khoa học đại cương tại Trinity College - The University of Melbourne

australia

685

28

Foundation Studies - Extended Intake

99 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 20 tuần

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Hai 2021, 16 Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies - Fast Track Intake

87 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 32 tuần

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020, 17 Tháng Sáu 2021, 23 Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies - Main Intake

124 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021, 2 Tháng Tám 2021

A$34,630.00 (587,279,805 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Foundation Studies - Main Plus Intake

89 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 5 tuần

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021, 2 Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Chương trình Dự bị đại học của trường Cao đẳng Trinity cho phép chuyển tiếp lên Đại học Melbourne, trường đại học hàng đầu tại Úc.

  • Tọa lạc tại Melbourne
  • Cung cấp cơ hội liên thông trực tiếp lên Đại học Melbourne
  • Tư vấn trực tiếp để chọn lựa khóa học liên thông lý tưởng nhất
  • Melbourne được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất thế giới