Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

7 khóa học bậc đại học tại Edith Cowan College (ECC)

australia

221

5

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Diploma of Commerce

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Communications and Creative Industries

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Health Science

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Hotel Management

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Science (Computing/IT)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma of Science (Engineering Studies)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 19 Tháng Sáu 2023, 16 Tháng Mười 2023

A$24,200.00 (403,333,333 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Program

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Hai 2023, 24 Tháng Bảy 2023

A$27,000.00 (450,000,000 đ)một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học