1 khóa học Dịch vụ nhà hàng - khách sạn bậc cao học tại International College of Management, Sydney - ICMS

australia

562

4

Khóa học tiếng Anh

Master of Management (Tourism and Hospitality)

101 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

29 January 2021

A$28,000.00 (474,604,556 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

100% sinh viên tốt nghiệp ICMS có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành trước khi hoàn thành chương trình học.

  • Dẫn đầu về chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp
  • Hơn 2.300 sinh viên đang theo học
  • Gần 90% sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng chuyên môn
  • Top 10 ở Úc về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm