1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại International College of Management, Sydney - ICMS

australia

693

5

Bachelor of Business Management (Fashion and Global Brand Management)

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.75 năm

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

100% sinh viên tốt nghiệp ICMS có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành trước khi hoàn thành chương trình học.

  • Dẫn đầu về chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp
  • Hơn 2.300 sinh viên đang theo học
  • Gần 90% sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng chuyên môn
  • Top 10 ở Úc về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm