1 khóa học Kế toán tại International College of Management, Sydney - ICMS

australia

710

5

Bachelor of Business Management (Accounting)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.75 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

100% sinh viên tốt nghiệp ICMS có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành trước khi hoàn thành chương trình học.

  • Dẫn đầu về chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp
  • Hơn 2.300 sinh viên đang theo học
  • Gần 90% sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng chuyên môn
  • Top 10 ở Úc về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm