Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

29 khóa học tại International College of Management, Sydney - ICMS

australia

552

6

Khóa học tiếng Anh

Australian Foundation Program

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Entrepreneurship)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Tourism)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Marketing)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Sports Management)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Management (Accounting)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.75 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Management (Accounting)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.75 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business Management (Fashion and Global Brand Management)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.75 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Event Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Hospitality Management

59 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Property (Development, Investment and Valuation)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022, 6 Tháng Hai 2023, 22 Tháng Năm 2023, 28 Tháng Tám 2023

A$32,500.00 (541,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường International College of Management

100% sinh viên tốt nghiệp ICMS có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành trước khi hoàn thành chương trình học.

  • Dẫn đầu về chất lượng giáo dục và định hướng nghề nghiệp
  • Hơn 2.300 sinh viên đang theo học
  • Gần 90% sinh viên tốt nghiệp làm việc đúng chuyên môn
  • Top 10 ở Úc về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Tư vấn du học