9 khóa học bậc đại học tại JMC Academy

australia

262

5

Bachelor of Creative Arts (Film and Television)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (3D Animation)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (Game Design)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Creative Technology (Audio Engineering and Sound Production)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design (Visual Communications)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Entertainment (Business Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Contemporary Performance)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Song Writing)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 TRIMESTERS / 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Screen and Media

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 TRIMESTER / 12 WEEKS

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

JMC Academy cùng các chuyên gia về học thuật và trong ngành sẽ hỗ trợ sinh viên trong suốt hành trình học tập của họ.

  • Đối tác toàn cầu của Trường Đại học Âm nhạc Berklee
  • Cơ sở đào tạo hàng đầu tại Úc trong ngành sáng tạo
  • Tổ chức các chuyến kiến tập tại LA và Nhật Bản
  • Cơ hội du học tại Đại học Fontys, Hà Lan