COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

13 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại JMC Academy

australia

327

8

Bachelor of Creative Arts (3D Animation)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Creative Arts (Game Design)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Creative Technology (Audio Engineering and Sound Production)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design (Visual Communications)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music (Contemporary Performance)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music (Songwriting)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

A$33,900.00 (558,875,339 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Audio Engineering and Sound Production

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Creative Arts (3D Animation)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Creative Arts (Game Design)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Entertainment Business Management

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Music (Songwriting)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Design (Visual Communications)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 7 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021, Tháng Sáu 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

JMC Academy cùng các chuyên gia về học thuật và trong ngành sẽ hỗ trợ sinh viên trong suốt hành trình học tập của họ.

  • Đối tác toàn cầu của Trường Đại học Âm nhạc Berklee
  • Cơ sở đào tạo hàng đầu tại Úc trong ngành sáng tạo
  • Tổ chức các chuyến kiến tập tại LA và Nhật Bản
  • Cơ hội du học tại Đại học Fontys, Hà Lan